Mikä on Rock Camp?

Rock Camp on nuorille (11-17 vuotiaille) tarkoitettu musiikkileiri.

Idea lähti ajatuksesta tarjota nuorille musiikin kautta yhteisöllisiä, positiivisia kokemuksia joiden kautta he löytäisivät uusia ystäviä, ja uutta sisältöä elämään.

Ensimmäinen viikon mittainen leiri pidettiin vuonna 2009 Ähtärissä. 2011 saatiin ensimmäinen Etelä-Pohjanmaan Kulttuuriapurahaston myöntämä apuraha. Leirit toteutetaan tukien avulla.

Kantavana ideana on alusta alkaen ollut, että osallistumismaksu leiriläisille pitää olla mahdollisimman pieni. Leirimaksu ei saa olla kynnyskysymys osallistumiselle taloudellisesti heikommassa asemassa olevan perheen nuorelle. Rock Camp tiimin saama palaute niin leiriläisiltä kuin heidän vanhemmiltaan on ollut positiivista. Lisäksi leirinuoret ovat pitäneet jatkuvasti yhteyttä keskenään ja nähneet viikonloppuisin.

Nuoren ei tarvitse osata ennestään soittaa. Riittää kun hänellä on kiinnostus musiikkiin. Soittimen saa meiltä lainaksi leirin ajaksi.

Rock Camp leirien tavoitteita:
Kannustamme nuoria tutustumaan musiikin koko kirjoon, eri soittimiin ja löytämään oman tyylinsä. Rohkaisemme nuoria tekemään omaa musiikkia. Pyrimme antamaan nuorille rakentavaa palautetta jo opituista musiikillisista taidoista sekä rohkaisemme heitä oppimaan uusia.
Stailausten ja kuvausten myötä pyrimme kasvattamaan nuorten itsetuntoa. Korostamme nuoren omaa persoonallisuutta ja osoitamme, että jokainen nuori on hyvä juuri sellaisena kuin on.

Nuorille on tärkeää opettaa muiden arvostamista sekä kunnioittamista. Samassa bändissä soittaminen eri ikäisten nuorten kanssa lisää suvaitsevaisuutta ja haastaa nuoret käyttämään sosiaalisia taitojaan. Musiikki yhdistää niin nuoret, tunnetut artistit, kuin ohjaajatkin. Jokaisella nuorella on oma tärkeä paikkansa ryhmässä ja omassa bändissään. Ryhmässä helposti syrjään vetäytyvät ja hieman hiljaisemmatkin nuoret kasvavat tärkeäksi osaksi ryhmän dynamiikkaa.

Rock Camp tukee toiminnallaan päihteetöntä ja positiivista rock henkistä nuorisokulttuuria.
Musiikki on vahvassa roolissa monen nuoren elämässä. Haluamme musiikin avulla torjua nuorten henkistä pahoinvointia ja ahdistuneisuutta. Rohkaisemme nuoria olemaan ylpeitä itsestään yleisesti vallitsevista kauneusihanteista huolimatta.
”Ole oma itsesi, ole Rock, äläkä funtsi mitä muut susta ajattelevat ”.